close
تبلیغات در اینترنت
ناد علی با صدای باسم کربلایی
loading...

ناد علی با صدای باسم کربلایی

ثاقب

مهدی عباسی بازدید : 324 یکشنبه 25 آذر 1397 نظرات

پخش Mp3 صوتی ناد علی با صدای باسم کربلایی

لینک دانلود Mp3 صوتی ناد علی با صدای باسم کربلایی

+دانلود با لینک مستقیم

متن عربی و ترجمه ی فارسی ناد علی با صدای باسم کربلایی

نادِ علیاً مظهر العجائب * تجده عوناً لک فی النوائب

بخوان علی را که مظهر صفات عجیب است تا یاری دهنده‌‌ی تو در سختی‌ها باشد

کلُّ همٍّ و غمٍّ سینجلی بولایتـﻚ یا علی

هر غم و اندوهی با ولایت تو از بین می‌رود ای علی !

علی علی علی علی یا علی یا علی

اسمک بالقلب من رسم *  یـــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــی

( ادامه مطلب )

ای علی نام تو بر قلب ترسیم شده است

سبحان رب إلصاغ لک ها الإسم *  یــــــــــــــا علــــــــــــــــــی 

پاک و منزه است خدایی که این نام را برای تو ساخت.

یا منبع الجود و کنوز العِلم *  یـــــــــــــا علـــــــــــــــــــــی 

ای سرچشمه‌ی بخشندگی و گنجینه‌ی علم.

او ثغر الموده بمولدک مبتسم *  یـــــــــــــــــا علــــــــــــــــــی

با آمدن تو، لبان محبت لبخند زد.

آخرة و دنیا بمنهجک نلتزم  *  یـــــــــــــا علـــــــــــــــــــــی

در آخرت و دنیا به روش و مذهب تو پایبند هستیم.

عن قلب صادق بالعدل نعتصم  *  یـــــــــــــا علـــــــــــــــی

به وسیله‌ی قلب صادق به عدالت چنگ می‌زنیم.

أنت لواء الفخــــر و المناقب  *  و جوهر العزّة و المواهب

تو پرچم افتخار و نیکی‌هایی  و مایه‌ی عزت و استعدادها هستی

علی علی علی علی یا علی

أشرف اسم فوق ضمیر کتب *  یــــــــــا علـــــــــــــــــی

شریف‌ترین نام بر وجدانی است که نگاشته شده است

اسمک و فضلک نال أعلى الرتب  *  یــــــــــــا علـــــــــــــی

نام و فضیلت تو والاترین مراتب را به دست آورد.

ما یوم نورک یابوحسین انحجب *  یــــــــا علــــــــــــــی

ای ابالحسن روزی نیست که نورِ تو در پرده و محو شود.

هل فضـــل بارینا وجودک وهب  *  یــــــــا علــــــــــــــی

آیا فضیلت خالق است که به وجودت بخشش کرده است؟

والله کل الوجود تراب و انت الذهب *  یــــــــــــا علـــــــــــــــی

سوگند که تو زاییده‌ی خاکی اما از طلا هستی

حبّک فریضه و بالشرایع وجب *  یــــــــــا علـــــــــــــــی

دوستی تو بر همه دین‌ها واجب است.

شأنک فوق الشأن و المراتب  *  یا بُلغةِ الإحسانِ و المکاسب

منزلت تو برتر از هر منزلت و مرتبه‌ای است  ای نهایت احسان و دستاوردها

علی علی علی علی یا علی 

للکون أنت السور و أنت العمد *  یـــــــــا علــــــــــــــی

تو دیوار و تکیه‌گاه هستی می‌باشی.

بوجودک الدین الحنیف وجد *  یـــــــا علـــــــــــــــی 

با وجود تو دین یکتاپرستی به وجود آمد.

یا أسد غالب ما شبیهک أسد *  یــــــــــا علـــــــــــــــی

ای شیر غلبه کننده، هیچ شیری شبیه تو نیست.

وبزودک الخالق یا حیدر شهد *  یـــــــا علـــــــــــــــی 

و به دلاوری تو، آفریدگار گواه است، ای حیدر!

بالحشر بس حبک یا حیدر سند *  یــــــــا علــــــــــــی

در روز محشر ای حیدر دوستی تو بهترین گواه است.

لا مــال ینفع لا أهل لا ولد *  یــــــــــا علــــــــــی

نه مال و نه کسی و نه فرزندی سود می‌بخشد.

یوم ظهور الفضل و المثالب  * لا ینفع الأدنى من الأقارب

روز آشکار شدن خوبی‌ها و زشتی‌ها روزی که هیچ یک از نزدیکان سودی نخواهند بخشید.

علی علی علی علی یا علی

حبّک أصبح میزان کل البشر *  یــــا علــــــــــــــی

دوستی تو معیار تمام بشر شد.

وتمییز ما بین الفحم و الدُرر *   یــــــــا علــــــــــی

و تشخیص دهنده بین زغال و گوهر.

رب الجلاله ابهل موارد أمر *  یــــــــا علــــــــــی

ای پرورش دهنده‌ی شکوه، پرشکوه‌ترین سرچشمه‌ها هستی.

والعدل لو ما صارمک ما ظهر *  یـــــا علـــــــــــــی

سوگند که هرکس به تو در افتد نیست و نابود می‌شود.

للباری هذا الأمر لاح و صدر *  یـــــــــا علــــــــــــی

به خاطر آفریدگار این امر آشکار شد و نمایان گشت

یضامرﻙ سرّ الجلال أصدقاء * یــــــــــا علــــــــــی

دوستداران تو اسرار بزرگ را پنهان کرده‌اند.

نورﻙ فوق شعلة الکواکب * یا لوح فی الإشراق و المغارب

نور تو برتر از پرتو ستاره‌هاست ،  ای نمایه‌ی طلوع و غروب

 یــــــــــا علــــــــــی 

محور العزة و الفخر یــــــــــا علــــــــــی 

گردونِ عزت و افتخاری ای علی!

بـــــک الشدائد و الـــمحن تــــنجلـــی *  یــــــــــا علــــــــــی

به کمک تو سختی‌ها و مهنت‌ها کنار می‌رود.

بـاسمـک یظل صــوت الدهر یعـــــتلی *  یــــــــــا علــــــــــی

با نام تو همیشه صدای روزگار بلند می‌شود.

أنت أمـــــیـــر الکون و أنت الولـــــــی *  یــــــــــا علــــــــــی

تو سرورِ تمامِ هستی و ولی می‌باشی.

والله من صارمک قلب الکفــر یصـطـلــــی *  یــــــــــا علــــــــــی

سوگند! هر کس با تو پیمان بندد، قلب کفر شعله‌ور می‌شود.

ینبوع وجدانک أصبح منهلی  *  یــــــا علـــــــــــــی

سرچشمه‌ی وجود تو آبشخور من است.

شمسک تمحو ظلمة الغیاهب  *  و غایة تسمو على الرغائب

خورشید تو تاریکی ژرفا را محو می‌کند و تو هدفی هستی که بر بلندای آرزوها بالا می‌روی.

علی علی علی علی یا علی 

یا باالحسن لابد یدور الفلک  *  یـــــــــا علــــــــــــــی

ای اباالحسن! به ناچار این چرخ گردون می‌چرخد.

نسمع بطاغی العصر قال لو هلک  *  یـــا علــــــــــی

می‌شنویم طاغوت زمان می‌گوید: ای کاش مرده بودم / می‌گوید : "لولا علی لهلـﻚ..."

وردود یابالحسن نرجع إلیک *  یــــــــــا علــــــــــی

ای ابالحسن به سوی تو باز می‌گردیم.

من البعد بالشوق نتأملک  *  یـــــــــا علــــــــــــی

از دور در بین مردم تو را نظاره می‌کنیم.

بکلمة محبّة من القلب نسألک  *  یــــا علــــــــــــی

مشخص کن؛ چه موقع محبتی را برای قلب از تو بخواهیم.

هل تظن قلبی غیر حبّک سلک  *  یــــــا علــــــــــی

اندوهگین شد قلبی که به غیر از دوستی تو مشغول شد.

سیُغلب الأمر على النواصب *  و ینهلون الخزی فی المشارب

کار بر بتکده‌ها سخت خواهد شد و شکست خورده در آبشخور وارد خواهند شد.

علی علی علی علی یا علی

رغم الأعادی نرجع لحضرتک  *  یـــــا علـــــــــــــی

علی رغم دشمنی‌ها به سوی تو باز می‌گردیم.

ونزورک و ننظر قبس قبّتک  *  یــــــــا علـــــــــــــی

به دیدار تو می‌آییم و گنبد تو را نظاره می‌کنیم.

شیعتک إحنا و تعلم بشیعتک *  یـــــا علــــــــــــی

شیعه‌ی تو مهربان است؛ چون تو پیروان خود را تعلیم می‌دهی.

أضحی الأمل معقود بزیارتک  *  یـــــــــا علــــــــی

آرزوها با دیدن تو محقق می‌شود.

أرواح أنّت تهیم بمحبتک  *  یـــــا علــــــــــی

ارواح با محبت تو ناله‌کنان سرگردان می‌شوند.

للموت ما نترک نهج سیرتک *  یـــــا علـــــــــی

از روی ترس از مرگ روش و سیره‌ی تو را رها نمی‌کنیم.

رغم اولی الأطماع فی المناصب  *  آتیک سعیاً و الهوى رکائب

علی رغم وجود صاحبان طمع در منصب(خلافت) تو تلاشی داری و هوا و هوس از تو دور است.

علی علی علی علی یا علی

نادِ علیاً مظهر العجائب *  تجده عوناً لک فی النوائب

بخوان علی را که مظهر صفات عجیب است تا یاری دهنده‌‌ی تو در سختی‌ها باشد.

علی علی علی علی یا علی

 • منبع : وبلاگ تحقیقی در عربی : http://taeregharib.blogsky.com
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
بنر سایت
بنر سایت ثاقب
تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا مارا با عنوان ثاقب و آدرس http://www.saqib.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار بعد از تایید مدیریت در سایت ما قرار میگیرد.

عنوان :
آدرس :
کد : کد امنیتیبارگزاری مجدد
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 37
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 506
 • بازدید دیروز : 348
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 16
 • بازدید هفته : 1,499
 • بازدید ماه : 1,635
 • بازدید سال : 56,460
 • بازدید کلی : 67,449
 • کدهای اختصاصی

  Valid CSS!